Průběh studia

Slavnostní zahájení studia proběhne 10. září 2017 v prostorách církve Slovo života v Brně.

Každý týden budeme probírat jeden předmět, který bude spuštěn vždy v pondělí v 8:00h , počínaje 12. zářím 2017. Student by si měl během daného týdne poslechnout všechny videozáznamy k výuce, nastudovat potřebné materiály a ke konci týdne vyplnit elektronický test. Během každého předmětu bude prostor na dotazy a studenti také mohou využívat diskusního fóra ke sdílení svých poznatků se spolužáky.

I přesto, že se jedná o internetové studium, budeme během studia pro naše studenty organizovat společná setkání v Brně, kde proběhnou jednodenní semináře na dané téma (5x za školní rok). Školní rok bude zakončen misijním výjezdem a poté graduací v dubnu 2018.