Vítejte v Biblické škole

POLOŽ ZÁKLADY

Osm měsíců, které věnuješ studiu na Biblické škole Slovo života, položí ve Tvém životě pevné základy víry a připraví Tě na to, co tě v budoucnu čeká. Přiblížíš se Ježíši a získáš větší známost a porozumění Písmu.

Před Tebou je fantastický rok přípravy a formování osobnosti! V Biblické škole s celosvětovým dosahem Tě budou vyučovat zkušení učitelé Bible. To vše můžeš prožít v pohodlí svého domova, protože toto studium nabízíme přes internet.

STUDIUM

Na biblické škole budeš studovat 24 předmětů, jako například: Evangelizace, Uzdravení, Kázání a vyučování, Autorita věřícího, Modlitba, Leadership. Pomazané vyučování z Božího slova bude spojeno i s možností praktické aplikace toho, co ses naučil. I přesto, že se jedná o internetové studium, budeme během studia pro naše studenty organizovat společná setkání v Brně, kde proběhnou jednodenní semináře na dané téma (5x za školní rok). Školní rok bude zakončen misijním výjezdem a poté graduací.

Všechna vyučování budou v anglickém jazyce s překladem do češtiny. Studium je tedy možné v češtině nebo v angličtině.

UČITELÉ

Carl-Gustaf Severin
Evangelista, služba provázená divy a zázraky v moci Ducha svatého.

Johnny Foglander
Učitel, který ti pomůže získat zjevení z božího slova, vyučuje po celém světě.

Per Cedergårdh
Cestující evangelista s výrazným darem pro uzdravení, vyučuje a předává pomazání ke službě uzdravení

Svante Rumar
Učitel s více jak 30 letými zkušenostmi, přednášel na univerzitě Livets Ord.

Michal Vaněk
Senior pastor a vedoucí kurzů Alfa ČR.

Andrija Buličič
Pastor církve Slovo života v Brně a Blansku.

Peter Čuřík
Pastor církve Slovo života v Bratislavě, dynamický kazatel a učitel Božího slova.

PRŮBĚH VYUČOVÁNÍ

Převážná většina předmětů zahrnuje 16 vyučovacích lekcí včetně úvodní chvály a modlitby. Tento předmět je třeba absolvovat v daném týdnu a poté řádně vyplnit test (případně přečíst povinnou literaturu). Vyučování bude probíhat každý týden od září 2017 do dubna 2018 (mimo svátky a prázdniny).

Výhody studia přes internet

  • Možnost studovat z jakéhokoliv místa (kde je připojení k internetu).
  • Není třeba měnit bydliště, práci a opouštět rodinné zázemí.
  • Můžete pracovat a současně studovat.
  • Studujte dál vysokou či střední a při tom si udělejte biblickou školu.
  • Nepřijdete ani o kontakt se svými spolužáky – 5x za rok budeme organizovat společné setkání včetně misijního výjezdu a závěrečné graduace v Brně.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Biblická škola je od 18 let, pro osoby mladší je třeba souhlas rodičů. V Biblické škole najdeš jedinečnou atmosféru víry a přátelství, kterou určitě ocení všichni ti, kteří chtějí pokročit ve svém vztahu s Pánem, žít život poznamenán Ježíšem a v neposlední řadě mocí evangelia přeměňovat okolní svět.

Vyplňte on-line přihlášku, vytiskněte Doporučení pastora (duchovního vedoucího), které je třeba zaslat na adresu školy:

Biblická škola Brno
Slovo života
Nové sady 37
602 00 Brno

V případě jakýchkoliv dotazů pište na info@bisb.cz

ŠKOLNÉ

Do konce března 2017 je registrace zdarma, platí se pouze záloha 500 Kč, která bude odečtena z první platby školného.

Od 1.4. 2017 do 30.6. 2017 je registrační poplatek 500 Kč.
Od 1.7. 2017 do 15.8. 2017 je registrační poplatek 1000 Kč.

Školné: 990 Kč/měsíc

  • Školné se platí vždy k 20. dni předchozího měsíce (tedy první platba za září musí být zaplacena do 20. srpna).
  • Pokud student nebude mít zaplaceno, bude mu odepřen (zablokován) přístup.
  • Platby se posílají na účet BIŠB: 27-8677090227/0100 vs: číslo studenta (toto číslo Vám bude přiděleno po přihlášení).

SVĚDECTVÍ STUDENTŮ

Během studia na BIŠB nebylo zrovna lehké skloubit práci a školu. Nelituji však, že jsem se na školu přihlásil a celou ji absolvoval. Bůh mě provedl zkouškami a utvrdil mou víru. Slovo šlo opravdu hluboko do mého srdce a cítím, že se můj vztah s Bohem dostal na další úroveň. Jsem Bohu blíž a je to poznat jak v mém osobním, tak v běžném životě a také při komunikaci s lidmi. Lidé cítí, jak jsem se změnil, a chtějí vědět víc informací o mém životě s Bohem.

Michal Tkadlec

Děkuji za Biblickou školu, byla pro mě doslova nakopnutím v duchovním životě, které jsem potřebovala. Všechna témata byla brána velmi prakticky, takže nás mnohem lépe duchovně vybavila, ať už v osobním životě, tak i ve službě. Zvlášť témata Duch Svatý a Vyučování a kázání mě hodně oslovila. Tyto lekce, jak se naučit proudit v darech Ducha, nechat se jím vést a umět říct své svědectví atraktivně a různorodě, podle toho komu svědčíme či sloužíme, jsou zásadní v naší službě.

Andrea Kubíčková